Hoppa till innehåll

MÄSSAN

En arbetsmarknadsmässa arrangerad av Kungliga Maskinsektionen, som kommer att äga rum den 30 januari 2024 i Nymble. Hoppas vi ses då!

MÄSSKARTA


KONTAKTSAMTAL

Kontaktsamtal är ett mindre event under själva mässdagen där studenter och företagsrepresentanter har möjlighet att samtala med varandra. Tanken är att samtalet ska ske i en avslappnad miljö, vad det handlar om bestämmer studenten. T ex kan ni prata om jobbmöjligheter, företagskultur eller examensjobb på ett lite mer individuellt plan.

Samtalen sker under mässan, den 30 januari. Skicka in ditt CV senast den 25:e januari för att ha en möjlighet till en kontaktsamtal!

FÖRETAG SOM ERBJUDER KONTAKTSAMTAL

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning, som accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Fokus ligger inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. AFRY erbjuder studenter masteruppsatser samt möjligheter till spännande och varierande arbetsmöjligheter, främst efter avslutade studier.

Camatec

Camatec jobbar med uppdrag inom konstruktion & produktutveckling, produktionsteknik, 3D-scanning & reverse engineering, projektledning & utvecklingsprojekt samt beräkningsteknik. Företaget jobbar nära kunderna hela vägen till färdig produkt, när till synes omöjliga utmaningar och tekniska problem löses på självklara enkla sätt. Camatec erbjuder utveckling & omväxling, stora möjligheter till kompetensutveckling, variation i uppdrag och möjlighet att påverka din arbetsroll och dess innehåll efter intresse och mål.

SAS

SAS är ett svenskt flygbolag som utöver flygresor arbetar med mycket annat, där ingenjörer spelar en viktig roll. En av företagets avdelningar, CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization) som representerar olika ingenjörsområden såsom maskin, system, motorer och flygteknik, kommer vara på plats för Moment 2024. Hos SAS finns nästintill oändligt många karriärvägar. SAS erbjuder främst heltidstjänster, men i viss mån även examensarbeten och internships.

Svea Teknik AB

Svea Teknik är ett konsultföretag som utvecklar produkter till stora och små industriföretag. Företagets kompetensområden ör mekanikkonstruktion, mekatronik, PLM/PDM samt tekniska beräkningar, och har valt att vara ett mindre konsultföretag med en bred portfölj av företag, för att varje individ ska ha möjligheten att arbeta med det som den brinner för. Svea teknik erbjuder bland annat heltidstjänst och examensarbete.

Valoriim

Valoriim är ett tekniskt konsultföretag med inriktning på industriteknik. Företaget sina kunder med många olika tjänster, såsom design, produktutveckling, management och projektledning, alltid med strävan efter hållbara lösningar. Valoriim letar efter knivskarpa managementkonsulter, projektledare, UX-designers, konstruktörer och mjukvaruspeciallister som brinner för utveckling. Valoriim erbjuder främst heltidsjobb efter studier men tveka inte att fråga om exjobb och masteruppsatser!

FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet, vars största uppdragsgivare är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. FOI gör bland annat säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot, är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen, samt forskar kring flygsystem. Det finns även fokus inom artificiell intellegens och signalbehandling. FOI erbjuder heltidstjänster, exjobb, uppsatsskrivande och praktik som senare kan leda till framtida anställningar.

Jämlikhet

Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) är något som är väldigt viktigt för all verksamhet på Kungliga Maskinsektionen och därför är det naturligt att det även är Moments viktigaste ledord. Det är en självklarhet att detta ska genomsyra allt vi gör. Vi är också övertygade om att det är nyckeln till ett framgångsrikt Moment. Vi tror att dessa värderingar är grunden för att ta företagen, näringslivet och samhället till nästa nivå. Därför är JML inte bara ett ord eller en slogan för oss, utan något vi aktivt job- bar med hela tiden. På nästa sida kan du läsa om hur vi gör för att lyfta frågan!

Hållbarhet

För oss är det en självklarhet att Moments verksamhet ska gå hand i hand med hållbarhet. Detta inkluderar såväl miljömässig som social hållbarhet. Vår vision är att Moment, genom ambitiösa mål och smarta strategier, ska bli en ledande mässa inom hållbarhet och samtidigt vara en förebild för andra liknande projekt. Moment 2024 arbetar strategiskt med hållbar utveckling och har ett långsiktigt perspektiv på allt vi gör. Genom att noggrant se över alla processer för att identifiera ­problemområden kan vi sedan utveckla skräddarsydda lösningar. På följande sida kan ni läsa om våra största satsningar.