Mässan

En arbetsmarknadsmässa arrangerad av Kungliga Maskinsektionen, som kommer att äga rum den 27 januari 2022.
Vi håller i nuläget på att kontakta utställare.
Hoppas vi ses då!

Arbetsmarknadsmässan anordnas i Nymble den 28 januari 2021 mellan kl 10.00-16.00. Under mässan kan studenter knyta kontakter med utställarna. Till mässan finns även kontaktsamtal där studenter kan prata direkt med sitt drömföretag!