Hoppa till innehåll

FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut

Om företaget:
FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag.

Verksamhetsområden:
Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EDF och EU-projekt.

Erbjuder:
Är säkerhetspolitik, artificiell intelligens eller signalbehandling ditt stora intresse? Vill du specialisera dig inom detektionsteknik eller statsvetenskap? Exjobb, uppsatsskrivande och praktik är viktiga sätt för FOI att rekrytera framtida medarbetare och hitta våra blivande experter. Kanske är du en av dem?

Nya exjobb tillkommer och publiceras kontinuerligt på foi.se. Om du hittar ett exjobb i katalogen, som inte finns på FOI:s webbsida, är du välkommen att komma med en förfrågan om detta exjobb till den mailadress som står på samma sida som exjobbet i katalogen.