Hoppa till innehåll

JÄMLIKHET OCH HÅLLBARHET

Jämlikhet

Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) är något som är väldigt viktigt för all verksamhet på Kungliga Maskinsektionen och därför är det naturligt att det även är Moments viktigaste ledord. Det är en självklarhet att detta ska genomsyra allt vi gör. Vi är också övertygade om att det är nyckeln till ett framgångsrikt Moment. Vi tror att dessa värderingar är grunden för att ta företagen, näringslivet och samhället till nästa nivå. Därför är JML inte bara ett ord eller en slogan för oss, utan något vi aktivt jobbar med hela tiden. På nästa sida kan du läsa om hur vi gör för att lyfta frågan!

Hur jobbar vi med jämlikhet?

Workshops & utbildning

JML är en fråga som kan vara svår att förstå vikten av. Särskilt om man tillhör en privilegierad majoritetsgrupp. Så för att utbilda och öka förståelse kring JML har vi under våren haft och kommer under hösten ha flera workshops och utbildningar med samtliga som är delaktiga i Moment. Under dessa workshops lär vi oss hur vi gemensamt kan skapa en öppen och inkluderande miljö. Vi uppmuntrar även våra samarbetspartners att internt jobba med dessa frågor och utbilda de representanter de skickar för att interagera med studenter.

Mångfald och lika villkor

Alla studenter ska vara välkomna att engagera sig i Moment oavsett bakgrund. Det görs med en öppen och opartisk rekryteringsprocess följt av ett aktivt arbete för att alla ska synas och komma till tals. 

Funktionsvariationer av olika slag ska inte vara ett hinder för att engagera sig i Moment eller delta på våra olika evenemang. Till exempel ser vi till att mikrofoner finns på plats under lunchföreläsningar för att personer med eventuella hörselnedsättningar får samma chans att ta del av det som sägs som andra. Vid val av salar till våra event ser vi också till att det finns möjlighet för rullstolar och liknande hjälpmedel att tas in. Det ska även vara tydligt var man som deltagare kan vända sig om man har frågor kring tillgänglighet eller speciella

Språk

Maskinsektionen har många internationella studenter. Flera av dessa går på något av masterprogrammen. Därför satsar Moment på att all marknadsföring och information ska finnas tillgänglig på engelska. 

För att alla ska kunna ta del av Moment så är vår ambition också att flera av eventen vi ordnar ska hållas på engelska samt att alla utställande företag har minst en engelskspråkig representant på plats under mässan. På så vis blir inga studenter exluderade från deltagande och ni som utställare når ut till fler studenter.

Jämlikhet

I Moment är studenter oavsett könsidentitet välkomna och vi strävar efter att ha en stor bredd i projektet. Vi uppmuntrar även våra utställande företag att vid event ha med representanter av olika könsidentitet. Detta för att aktivt visa att ni, precis som vi, inte tror att kompetens på något sätt är kopplat till en persons könsidentitet.


Hållbarhet

För oss är det en självklarhet att Moments verksamhet ska gå hand i hand med hållbarhet. Detta inkluderar såväl miljömässig som social hållbarhet. Vår vision är att Moment, genom ambitiösa mål och smarta strategier, ska bli en ledande mässa inom hållbarhet och samtidigt vara en förebild för andra liknande projekt. Moment 2023 arbetar strategiskt med hållbar utveckling och har ett långsiktigt perspektiv på allt vi gör. Genom att noggrant se över alla processer för att identifiera ­problemområden kan vi sedan utveckla skräddarsydda lösningar. På följande sida kan ni läsa om våra största satsningar.

Hur jobbar vi med hållbarhet?

Momenttransport

Moment transport är en tjänst som ger de utställande företagen ett hållbart alternativ för att transportera sitt montermaterial till mässan. Att transporterna kan koordineras med varandra gör att utsläppen kan minskas betydligt.

Källsortering

För oss är det oerhört viktigt att skräpet som vi producerar återvinns på rätt sätt. Under både själva mässan och alla andra event som vi anordnar kommer skräpet källsorteras (papper, plast, metall, glas och komposterbart) för att sedan återvinnas.

Engångsartiklar

Eftersom vissa engångsartiklar i plast är förbjudna av EU har Moment valt att helt sluta använda sådana produkter. Istället satsar vi på att använda engångsartiklar i papper och ­flergångsartiklar där det är möjligt och miljömässigt fördelaktigt. 

Vi strävar efter att fasa ut ­profilartiklar för engångsbruk och har även en pågående satsning på artiklar som kan återanvändas under flera år framöver. Vi uppmuntrar er utställare som vill dela ut profilartiklar till studenter på mässan att undvika produkter för engångsbruk.

Social hållbarhet

För oss är det självklart att arbeta för en socialt hållbar mässa där alla personer känner sig trygga och inkluderade, både deltagare och utställare. Detta kommer att uppnås genom ett kontinuerligt arbeta enligt JML, som står för Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling.

Marknadsföring

Vi satsar på mestadels digital marknadsföring för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta kommer att uppnås via sociala medier, vår hemsida och mailutskick till studenterna.

All intern kommunikation i Moment kommer dessutom ske via digitala plattformar och molntjänster. Detta eliminerar helt behovet av att skriva ut diverse dokument och bilder.

Mat

Eftersom en stor del av klimatpåverkan från mat kommer från kött så har Moment valt att servera vegetarisk mat som i största möjliga mån är närproducerad, ekologisk och vegansk.