Moment

2021

Projektgruppen

Projektledareandrahallet

Projektledare Lina Sundman

projektledare@momentkth.se

Ekonomi

Ekonomichef Axel Hellstenius

ekonomi@momentkth.se

Logistik 2

Logistikchef Oscar Häverbring

logistik@momentkth.se

Bankettchef

Bankettchef Rasmus Rane

bankett@momentkth.se

VProjektledare

Vice Projektledare Teodor Westermark

viceprojektledare@momentkth.se

Foretagchef

Företagschef Sara Johansson

foretag@momentkth.se

MarknadsforingC

Marknadsföringschef Amanda Skärbo

marknadsforing@momentkth.se

Eventchef

Eventchef Jesper Frisk

event@momentkth.se

Kontakta oss