Hoppa till innehåll

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Om företaget:
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Verksamhetsområden:
Efter decennier av forskning, utveckling och säkerhetsarbete är vi på SKB redo att lösa en av vår tids viktigaste miljöskyddsfrågor – att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet. Vi vill påbörja tre stora byggprojekt: I Forsmark vill vi bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och bygga ut det redan existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. I Oskarshamn vill vi bygga en inkapslingsanläggning för det använda kärnbränslet.