Hoppa till innehåll

SFMA (Swedish Fluid Motion Association)

Om företaget:
Hydraulik och Pneumatik – Drivkraft för svensk industri.
Hydraulik och pneumatik utgör nyckeldelar i den svenska industrins automatiserade produktionsanläggningar samt i fordons- och maskinexporten.

SFMA är en gemensam mötesplats och plattform för att driva branschgemensamma frågor. Målsättningarna är bland annat att lyfta fluidtekniken och automation i Sverige och därmed öka konkurrenskraften för svensk industri och att vara ett stöd för medlemsföretagen.

SFMA arbetar aktivt med kvalitets- och säkerhetsfrågor, standardisering i Sverige samt för ökad information och utbildning av användare och leverantörer inom branschen. SFMA är också certifieringsorgan för hydraulikingenjörer i Sverige – ett professionellt riktmärke för kvalitet inom automationsindustrin.