Hoppa till innehåll

SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror.

Kärnan i vår verksamhet är den växande skogen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Vi erbjuder mångsidiga jobb på en arbetsplats med stark framtidstro, god sammanhållning och möjligheter till utveckling. Hållbarhet, innovation och omtanke genomsyrar allt vi gör inom SCA. Därför är vi intresserade av individer som vill göra skillnad och vågar tänka nytt. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.
Följ våra medarbetare på Instagram wearescasweden

Erbjuder:Heltidsjobb, deltisjobb, sommarjobb, Internship och exjobb

Riktar sig åt båda linjerna och mastrarna Hållbar energiteknik, Industriell ekonomi, Industriell produktion, Industriell produktutveckling, Integrerad produktdesign, Teknik och hållbar utveckling och Teknsik materialvetenskap.