LKAB är en av världens ledande leverantörer av förädlade järnmalmsprodukter och ett av Sveriges äldsta industriföretag.

Vi är också en växande leverantör av industrimineraler och säljer egenutvecklad teknik och innovationer till gruv- och anläggningsindustrin.

LKAB är därmed en viktig aktör inom svensk exportindustri och industriell utveckling.