Hoppa till innehåll

Alfa Laval Technologies AB

Om företaget:
Alfa Laval är en ledande global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Med dessa som bas strävar Alfa Laval efter att bidra till att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften hos sina kunder inom olika branscher över hela världen. Vi definierar deras utmaningar och levererar hållbara produkter och lösningar som uppfyller deras krav – främst inom energi, miljö, livsmedel och marinindustrin.

Verksamhetsområden:
Alfa Laval är världsledande inom tre nyckelteknologier:
VÄRMEÖVERFÖRING ꟷ Alfa Lavals värmeväxlare överför värme eller kyla från till exempel en vätska till en annan. De återvinner värme, optimerar kundernas energiförbrukning, sänker kostnaderna och minskar sin miljöpåverkan.

SEPARATION ꟷ Tekniken används för att separera vätskor från andra vätskor och fasta partiklar från vätskor eller gaser. Erbjudandet omfattar separatorer, dekantercentrifuger, filter, silar och membran.

FLUID HANDLING ꟷ Vi levererar pumpar, ventiler, tankrengöringsutrustning och installationsmaterial till livsmedels- och läkemedelsindustrin samt pumpsystem till den marina sektorn och offshoremarknaden.

Erbjuder:
Vi erbjuder möjligheter som sträcker sig från sommarmöjligheter till traineeprogram, till deltidsmöjligheter till heltidsmöjligheter.