OM MOMENT

OM MOMENT

Moment anordnades för första gången den 19 februari 2013 och hålls i år den sista torsdagen i januari i Nymble. Med en stark uppställning av spännande utställare på plats för att få träffa studenter är Moment ett perfekt tillfälle att bekanta er med framtida arbetsgivare och kollegor. Kanske hittar just du ditt drömföretag! Arbetsmarknadsveckan riktar sig främst mot studenterna på Maskinsektionen, men andra program är såklart också välkomna.

En arbetsmarknadsvecka syftar till att stärka bandet mellan studenter och näringsliv genom möten, information och aktiviteter. Konceptet grundar sig på en företagsmässa där mötesplatsen är studenternas naturliga miljö – skolan.

mässa-002-2

Arbetsmarknadsdagarna
Även om arbetsmarknadsdagen är ledstjärnan i Moment är mässan inte det enda event som anordnas. Under Momentveckan kommer både Frukost- och lunchföreläsningar hållas, caselösning och workshops kommer ske både ute hos företagen och på campus och under mässan kommer det finnas möjlighet till kontaktsamtal. Sist men inte minst genomförs Kompassen – Moments egna talkshow!

Moment och Maskinsektionen
Moment är en organisation inom Kungliga Maskinsektionen och är därför skyldiga att följa de regler och stadgar som bestämts inom sektionen i alla avseenden. Det är också Moments främsta uppgift att stärka banden mellan sektionsmedlemmarna och deras blivande arbetsgivare. Moments eventuella ekonomiska överskott går oavkortat till Kungliga Maskinsektionen. Moments projektledare blir vald av sektionsmedlemmarna på ett av de fyra årliga sektionsmötena(SM).

Organisationen
Moment drivs i projektform under ledning av projektledaren som också är huvudansvarig för hela projektet. Till sin hjälp tillsätter projektledaren en projektgrupp vilka har huvudansvar för olika områden(företagsverksamheten, inköp, marknadsföring etc.). Under projektgruppen finns gruppledare och andra med ansvar för mindre områden såsom IT och lounge. Sist men absolut inte minst har Moment alla sina värdar som utför mycket av det praktiska arbetet under mässan. Med andra ord, det finns en post för alla i Moment!

Ambitioner
Maskinsektionens arbetsmarknadsdag grundades utifrån “den traditionella mässan” men där stor vikt lagts på att de deltagande företagen ska engagera sig utöver mässan. Vi är helt övertygade om att detta inte bara är ett roligare sätt att mötas på, utan även så mycket mer givande för båda parter. Med denna nya typ av inriktning hoppas vi kunna höja förväntningarna både hos företagen och studenterna. Moments mål är självklart; fler lyckade möten, högre uppnådda förväntningar och snabbare anställningar för studenterna!

Moment i framtiden
Maskinsektionens arbetsmarknadsdagars visioner är att på kort tid etablera sig till en mässa utav absolut högsta kvalitet, både för studenter och företag. Målet i framtiden är att konstant skapa en mässa som överträffar den från föregående år genom att alltid ha relevanta företag, intressanta event och ge besökande studenter ett bra helhetsintryck. Moment arbetar ständigt mot att kunna erbjuda den mässa som är viktigast och mest relevant för Maskinsektionens studenter.

Moment grundades

1 oktober, 2012

Moment grundades år 2012 som en organisation inom Kungliga Maskinsektionen, THS. Syftet var att erbjuda bättre kontaktvägar mellan sektionens studenter och relevanta företag.

Flytt till Nymble

1 januari, 2014

År 2014 växte Moment ur lokalerna uppe på Maskin och flyttade ner till kårhuset Nymble. Nymble erbjuder större och mer anpassade lokaler som bjuder in till samtal och en perfekt mässupplevelse.

Kompassen

1 februari, 2015

2015 var första året för Moments Talkshow – Kompassen! Eventet blev direkt en succé och sedan dess har Magnus Hedberg och Alexandra Pascalidou medverkat som moderatorer.

Moment fyller 5 år!

2 februari, 2017

År 2017 firade Moment 5-årsjubileum. Mässan blev mycket lyckad med 35 olika företag som deltog.

Årets Moment

31 januari, 2019

Årets moment äger rum den sista torsdagen i januari, och målet är att fortsätta växa och utvecklas!