Moment

28 of January 2021, Nymble, Kungliga Tekniska Högskolan