NIBE, med huvudkontor i Markaryd, omsätter cirka 23 miljarder kr och har cirka 17.500 anställda med verksamhet i de flesta Europeiska länder, USA, Kanada, Mexico och Kina.

Produktområdena är huvudsakligen värmepumpar, biobränsleprodukter, varmvattenberedare, braskaminer samt komponenter och system för elektrisk uppvärmning.

Högt teknikinnehåll i produkterna och knappast någon “outsourcing”, medför många intressanta ingenjörsjobb inom områden som produktutveckling, produktion, marknad, miljö, kvalitet och företagsledning.

Stor självständighet, “frihet under ansvar”, operativt ledarskap, satsning på unga människor, prestationsbaserade lönesystem, entusiasm och ett stort personalengagemang kännetecknar NIBEs filosofi. En medarbetare som trivs på NIBE har mycket sunt förnuft och en jordnära inställning. Företagskulturen präglas av ett resultatinriktat lagspel där stor yrkeskunskap och ett gott kamratskap värderas högt. Insikten om att framgång kommer genom ett hårt och engagerat arbete är också viktig.

Vill du veta mer om NIBE? Klicka här.

Vad erbjuder företagen?

, , , , ,

Masterprogram

, , , , , , , ,

Program

,