Lunchföreläsningen kommer att handla om FMV:s verksamhet Test & Evaluering med titeln Testing for Knowledge. FMV Test & Evaluering utsätter materielen för olika prov för att ta reda på var gränserna går. Det ger svar på om materielen svarar upp mot kraven och kan användas på det sätt och i de miljöer som det är tänk.
 
Fyll i anmälningsenkäten för chansen att vinna ett pris efter att Moment är slut!