Hoppa till innehåll

Mer info finns under bilden

Välkommen till en spännande lunchföreläsning med Structor Akustik tisdagen den 6/12, klockan 12.15 i V1. Det kommer bjudas på lunch och det är först till kvarn som gäller.  Lunchföreläsningen kommer hållas på svenska.

Först till kvarn gäller och de som har fått en plats kommer meddelas det via mail nån dag innan föreläsningen äger rum. Studenter vid M och P har förtur. 

Mer info om Structor Akustik och vad de ska prata om:

Structor Akustik är ett av de största akustikkonsultbolagen i region Stockholm, och består av ett 15-tal akustiker med civilingenjörsutbildningar. Bolaget är verksamma i byggbranschen i samtliga skeden av samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga utredningar inom översiktsplaner och förstudier till utredningar och åtgärder i befintlig miljö. Medarbetarna sitter inte ute hos kunder, utan arbetar från ett kontor på Norrmalm, Stockholm.

Företaget arbetar bland annat med beräkning och mätning av samhällsbuller och vibrationer från tex vägar, järnvägar, industrier och byggplatser. Företaget arbetar även med akustisk projektering och mätning för bostäder, kontor och offentliga byggnader såsom t.ex. skolor.

Under föreläsningen kommer vi prata om hur vardagen kan se ut för en akustikkonsult i olika delar av karriären, och berätta om vad vi tycker är spännande med yrkesrollen som akustiker. Vi kommer även presentera oss som företag och ge en bild av hur vi som grupp arbetar tillsammans. Vi avslutar med att informera om den master och de kurser som är relevanta för vårt yrke.

Structor Akustik erbjuder deltidsjobb, exjobb och sommarjobb.