KONTAKTSAMTAL

“Det är en fågel”
“Nej, det är ett plan”
“NEJ, det är ett KONTAKTSAMTAL!”

Det är en mässa över teknis
Nåt stort och skjysst som alla ser
Kontaktsamtal av tredje graden
Ett företag som kommer ner

Kontaktsamtal är min takt
Kontaktsamtal är din takt
Och din kontakt är min takt
Och min kontakt är din takt
Kontaktsamtal är vår takt
Och vår kontakt är er takt
Och samma takt är tretakt
Och er kontakt är vår takt

Kontaktsamtal, kontaktsamtal, kontaktsamtal…
Av tredje graden…