Hållbarhet

För Moment är det en självklarhet att projektets verksamhet och utveckling ska gå hand i hand med hållbar utveckling. Detta uppnår vi genom att ha ett långsiktigt perspektiv på allt vi gör och noggrant se över processer för att identifera problem och utveckla smarta lösningar. Vi har valt att lägga särskilt mycket fokus och engagemang på de områden där vi kan göra som störst skillnad och arbetar utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
 
 
Vi kan stolt meddela att Moments Arbetsmarknadsmässa 2020 är certifierat som Hållbart Evenemang!

För att nå certifieringen har Moment uppnått ett antal hållbarhetskrav inom sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter framtagna av Greentime. Bland annat har arbete gjorts för ökad säkerhet, jämlikhet, mångfald och lika villkor samt minskning av onödiga avfall, transporter och inköp. En extern revisor har granskat att hållbarhetskraven som krävs för certifieringen är uppfyllda och en platskontroll kommer genomföras under mässan.

 

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar med ekologisk hållbarhet genom att göra medvetna val gällande inköp, mat, dryck, transporter och avfallshantering. Istället för att köpa nytt så lånar, hyr och återanvänder vi i största möjliga mån. Till exempel hyr vi utställarmaterial som ståbord, stolar, skärmar samt återanvänder skyltar och mässmatta. Vi samordnar många av våra utställares transporter av montermaterial via vår egen transporttjänst, Moment Transport. Även när det kommer till våra interna transporter så strävar vi efter att minska antalet transporter genom samkörning. För att ytterligare minska klimatpåverkan så erbjuder vi enbart vegetarisk mat till frukost, lunch och fika. Maten i vår lounge är till mer 50% ekologisk och svenskproducerad. I loungen sorteras all matavfall separat samt på mässan erbjuder vi sortering av pappersförpackningar, plastförpackningar, brännbart och pant. Vi uppmuntrar även utställare att kommunicera sitt miljöarbete till studenterna samt att välja mer klimatsmarta transporter till och från Moments evenemang.

Social hållbarhet

Vi arbetar med social hållbarhet både internt och ut mot företag samt studenter med avseende på jämlikhet, mångfald, lika villkor, säkerhet, trygghet och hälsa. Moment har en handlingsplan för jämlikhet, mångfald, lika villkor, diskriminering och trakasserier som alla i Moment har tagit del av. Vi har arbetat aktivt med dessa frågor genom hela projektet, till exempel genom att ha en workshop tillsammans med sektionens JML-nämnd. På mässan har vi tydliga handlingsplaner för säkerhet, brand och utrymning. Det finns alltid en utrymnings- samt säkerhetsansvarig på plats samt flera som genomgått brandutbildning. Vi upppmuntrar våra utställare att påvisa mångfald genom att skicka representanter med olika bakgrund, kön och erfarenhet.

Ekonomisk hållbarhet

I och med ett prioriterat hållbarhetsarbete kan vi minska många kostnader inom projektet. Till exempel genonm att återanvända och låna istället för att köpa eget, mer effektiva transporter för att minska antalet körningar samt en genomarbetad budget med hållbarhetsfokus.