HOLMEN

“Vi sågar inte av grenen vi sitter på”

I hörnet av mässan finns en nyplanterad lokal skog. Spritt över disken står små tallar i papperskoppar som en man och en kvinna övervakar med kärlek. Amina och Jonas kommer från Holmen, skogsindustrikoncernen som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror. Inom företaget kan man följa processen från det kapade trädet, genom maskinbearbetning och fram till exempelvis presentkartonger.

Holmen tar sitt ansvar gällande energi och miljö. För varje skördat träd planteras minst två nya. Detta har bidragit till att över 30 miljoner nya granar och tallar planterats i Sverige varje år. För att bibehålla den biologiska mångfalden har de även målet att till år 2050 öka tillväxten med 25%. Vidare skiljer man på färskfiber och returfiber som används för första gången respektive återvunnet. Vid varje retur försämras egenskaperna något, vilket påverkar tryckresultatet. Efter 5-7 gånger slutar pappret som biobränsle, vilket medför kravet att färska fibrer tillförs kontinuerligt till processen.

Sedan länge har det funnits ett stort fokus på koldioxidutsläppen hos både privatpersoner och företag. Holmens skogar binder 4 350 000 ton koldioxid, och i samband med företagets tillväxtplan lagras ytterligare 310 000 ton per år. Skogarna har bäst absorptionsförmåga vid 20-80 år och därefter tar Holmens pappersbruk hand om dem. Spill som till exempel bark används vid uppvärmning och torkning av pappersmassan, alternativt säljs det till andra företag. Dessutom är de noggranna med att rena vattnet som används under produktionen. Vattenångan som väller ut från industriernas skorstenar är väl renade. Tillsammans med den minskade oljeanvändningen har fossila utsläppen avtagit med 70% under de senaste fem åren.

Hos Holmen- koncernen finns 2 976 anställda och de söker i dagsläget engagerade ingenjörsstudenter för sommarjobb samt kandidat- eller examensarbete. Slutligen välkomnar de med ett leende fram studenterna till montern, där man kan hämta upp sin tallplanta och bidra till en friskare atmosfär. Jag tackar Amina och Jonas för deras tid och lämnar dem tillfälligt med en ökad insikt i företaget.

Louise Sverin
Reportervärd
Moment 2018

1 kommentarer till ”HOLMEN

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *